Svet staršev

SVET STARŠEV sestavljajo predstavniki staršev oddelkov NIZ in PPVI.

PREDSEDNIK:

OSTALI PREDSTAVNIKI:

Vesna Sevčnikar

Sonja Drug

Davorina Vršnak

Merima mušić

Andreja Škorjak

Nika Pučnik

Nensi Kenjar

Jasmina Mahmutbegović

Benita Girotić

Brigita Rezar

Anita Pribičnik

Lidija Gregorn

Nevena jahić

Adisa Agić

Amela Zečirovič

Danijela Blatešić

Indira Mujić

Petra Heindl

Marije Ademaj

Nihada Omerović

Maja Kurtovič

Damjana Robnik

Milanka Cvijić

Prvi sestanek sveta staršev skliče ravnatelj septembra, na katerem svet obravnava letni delovni načrt za tekoče šolsko leto. Preostale sestanke  skliče predsednik sveta staršev. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogom ravnatelja, daje mnenje o predlogu LDN.