Izdelava in izposoja didaktičnih pripomočkov in opreme

 

Izdelava in izposoja didaktičnega materiala in opreme

Ciljna izdelava in nabava didaktičnih materialov. Koordinator bo s sodelujočo ustanovo in starši otroka s posebnimi potrebami, predvidil potrebo otroka po didaktičnih pripomočkih ter jih s strokovnim delavcem izbral in izdelal.

Strokovnim delavcem bomo ponudili opremo in didaktične pripomočke ter predstavili strokovno literaturo, ki si jo lahko izposodijo v knjižnici CVIU Velenje (katalog pripomočkov).

Nazaj