Izvajanje specialno pedagoške diagnostike

 

Specialno pedagoška diagnostika

Za otroke vključene v razvojno ambulanto Zdravstvenega doma Velenje, predšolske otroke in šolske otroke, bo CVIU Velenje opravil specialno pedagoško diagnostiko. Na podlagi opravljene diagnostike bomo svetovali staršem in strokovnim delavcem. Diagnostika bo potekala v ustanovi, v katero je vključen otrok, ali na domu.  Po opravljenem vrednotenju rezultatov bo sledil timski sestanek in svetovanje staršem in/ali strokovnim delavcem vrtca ali šole ter sodelovanje pri oblikovanju individualiziranega programa.

Diagnostika

V okviru projekta bomo izvedli logopedsko, psihološko diagnostiko otrok, ki nimajo odločbe o usmeritvi na pobudo staršev ali strokovnih delavk sodelujočih ustanov. Po opravljeni diagnostiki bo sledil timski sestanek s starši in strokovnimi delavci ter sodelovanje pri oblikovanju individualiziranega programa pomoči.

Nazaj