Cenik

Malica
 0,90 €
Kosilo (1. – 5. razred):  2,80 €
Kosilo (6. – 9. razred):  3,30 €

Velikost kosila v PPVI se izbere glede na potrebe posameznika.