Cenik

Malica
 0,80 €
Kosilo (1. – 5. razred):  2,50 €
Kosilo (6. – 9. razred):  2,90 €

 

 

 

Velikost kosila v PPVI se izbere glede na potrebe posameznika.