Prevozi

Od 121 učencev imamo v šolskem letu 2021/22 69 vozačev.

SMERI PREVOZOV S KOMBIJI prevoz zjutraj čas odhoda iz šole, AP
Aškerčeva 5f  7.30 – od doma 12.30
Cesta talcev 18a  8.10 – od doma 12.15
Smer Prešernova, Kavče  / 12.55
Prešernova, Kardeljev trg  8.05 – na CVIU /
Cesta talcev, Jenkova  / 13.30
Kardeljev trg, Šalek, Gorica  7.50 – na CVIU 13.50
Smer Gaberke, Ravne, Zavodnje  7.55 na CVIU 14.10
Smer Podkraj, Florjan, Skorno, Bele vode  7.55 na CVIU 13.45
Smer Pesje, Šoštanj, Metleče  7.55 na CVIU 14.20
Smer Vinska Gora  8.05 na CVIU 13.40
Smer Šmartinske Cirkovce, Šenbric  7.55 na CVIU,
8.00 na GA
13.55
Smer Paški Kozjak  8.10 na AP Tomšičeva 13.55
Smer Škale  7.40 na AP 14.05
Smer Šmartno ob Paki z okolico  7.55 – prihod v šolo 13.30
Smer Ljubno ob Savinji, Solčava  8.15 – prihod v šolo 13.20
Smer  Nazarje, Mozirje z okolico

 7.05 (PPVI)-prihod v  šolo

8.20 (NIS)-prihod v šolo

13.40 (NIS)

14.40 (PPVI)

ob ponedeljkih je urnik NIS in PPVI zamenjan

Dobrna  7.30 14.00
Gornji Grad  6.50 13.50
Male Braslovče  7.15 AP Tomšičeva 14.46

Prevozniki:   

Mia LIVK  031 658 607

Vlado Dobnik  041 645 330

APS – Borut Potočnik  031 770 941

Primož Plesnik  041 636 649

Za vsa vprašanja, želje in pobude glede prevoza se lahko obrnete na pomočnico ravnatelja Mihaelo Razboršek osebno ali na

tel. 03 620 2572; e – pošta: mihaela.razborsek@guest.arnes.si