Prevozi

Od 121 učencev imamo v šolskem letu 2020/21 69 vozačev – ali 69 % vseh učencev na šoli. Prevoze že vrsto leto uspešno opravlja gospod Roman Strehar (41 učencev), APS (3 učence), gospa Mija Liuk (7 učencev), gospod Primož Plesnik (4 učence) gospod Strmčnik Franci (2 učenca) in gospod Dobnik Vlado (8 učencev), dva učenca se vozita z rednim in dva učenec s pogodbenim avtobusom Izletnik. V osmih primerih učence v šolo vozijo starši.

POPOLDANSKI VOZNI RED KOMBIJEV čas odhoda iz šole
Aškerčeva 5f 12.30
Cesta talcev 18a 12.15
Smer Prešernova, Kavče 12.55
Cesta talcev, Jenkova 13.30
Kardeljev trg, Šalek, Gorica 13.50
Smer Gaberke, Ravne, Zavodnje 14.10
Smer Podkraj, Florjan, Skorno, Bele vode 13.45
Smer Pesje, Šoštanj, Metleče 14.20
Smer Vinska Gora 13.40
Smer Šmartinske Cirkovce, Šenbric 13.55
Smer Paški Kozjak 13.55
Smer Škale 14.05
Smer Šmartno ob Paki z okolico 13.30
Smer Ljubno ob Savinji, Solčava 13.20
Smer Nazarje, Mozirje z okolico

13.40 (NIS)

14.40 (PPVI)

Smer Nazarje, Mozirje z okolico

13,40 (NIS)

14,40 (PPVI)

Prevozniki:   

Mia LIVK  031 658 607

Vlado Dobnik  041 645 330

APS – Borut Potočnik  031 770 941

Primož Plesnik  041 636 649

Za vsa vprašanja, želje in pobude glede prevoza se lahko obrnete na pomočnico ravnatelja Mihaelo Razboršek osebno ali na

tel. 03 620 2572; e – pošta: mihaela.razborsek@guest.arnes.si