Prevozi

Od 121 učencev imamo v šolskem letu 2020/21 69 vozačev – ali 69 % vseh učencev na šoli. Prevoze že vrsto leto uspešno opravlja gospod Roman Strehar (41 učencev), APS (3 učence), gospa Mija Liuk (7 učencev), gospod Primož Plesnik (4 učence) gospod Strmčnik Franci (2 učenca) in gospod Dobnik Vlado (8 učencev), dva učenca se vozita z rednim in dva učenec s pogodbenim avtobusom Izletnik. V osmih primerih učence v šolo vozijo starši.

POPOLDANSKI VOZNI RED KOMBIJEV čas odhoda
Stanetova 13.28
Smer Kavče, Prešernova, Kersnikova 13,00
Cesta talcev 12,15 in 13,15
Kardeljev trg 13,38
Smer Konovo, Šalek 13,40
Smer Pesje, Skorno, Florjan 14.32
Smer Ravne, Zavodnje 14.20
Smer Šoštanj, Metleče 14.15
Smer Vinska Gora (APS) 14.25
Smer Jenkova, Gorica 13,50
Smer Šmartinske Cirkovce 13,55
Smer Paški Kozjak 13,55
Smer Škalske Cirkovce 14,05
Smer Šmartno ob Paki 14,20
Smer Ljubno ob Savinji, Solčava

13.20 tor, sre, čet

14,20 pon, pet

Smer Nazarje, Mozirje z okolico

13,40 (NIS)

14,40 (PPVI)

TELEFONSKE ŠTEVILKE VOZNIKOV KOMBIJEV
Roman Strehar 031 637 467
Mija Liuk 031 658 607
Vlado Dobnik 041 645 330
APS – Jani Zajc 041 243 025
Primož Plesnik 041 636 649
Franci Strmčnik 041 274 456 in 041 793 659

 

Za vsa vprašanja, želje in pobude glede prevoza se lahko obrnete na pomočnico ravnatelja Mihaelo Razboršek osebno ali na

tel. 03 620 2572; e – pošta: mihaela.razborsek@guest.arnes.si