Shema šolskega sadja in zelenjave

Od šolskega leta 2011/2012 je naša šola vključena v projekt Shema šolskega sadja in zelenjave, kasneje smo se vključili še v Shemo šolskega mleka. Sadje, zelenjava in mleko predstavljajo pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku posameznika. Sadje in zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranske vlaknine in druge zaščitne snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje. Sadje in zelenjavo naročujemo pridelano pri lokalnih pridelovalcih, ki pridelujejo hrano na naraven, človeku in okolju prijazen način. Shema šolskega sadja in Shema šolskega mleka sta promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU. Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja, zelenjave in mleka ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže. Učencem razdeljujemo sveže sadje, zelenjavo ali mleko dvakrat tedensko. V ta namen imamo pripravljen poseben kotiček, kjer si lahko učenci vzamejo sadje samostojno, zelenjava in mleko pa sta ponujena vsaki skupini učencev v razred.

Sadje, zelenjava in mleko je ponujeno zgolj kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane, lahko pa je tudi združeno s šolsko malico oz. v šolski malici.