Projekt SC VSI

        

 

Projekt  SC VSI

Strokovni center VSI je projekt Savinjsko – Zasavsko – Koroške regije, ki poteka od 3.4.2017 in se zaključi 31.8.2020.

V sodelovanju s partnerji: OŠ Glazija Celje, II. Osnovna šola Žalec in OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje, bomo načrtovali številne brezplačne storitve, ki vključujejo razvoj oziroma nadgradnjo in izvajanje preventivnih programov, ki se bodo izvajali s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) za celostno obravnavo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij oziroma otrok in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost zaradi različnih razlogov, predvsem pa otrok in mladostnikov z različnimi posebnimi potrebami s ciljem opolnomočenja in povečanja zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc.

Področja delovanja:

  • izvajanje specialno pedagoške diagnostike (več ….),
  • pomoč otroku in družini (več ….),
  • svetovanje in strokovna podpora vrtcem, šolam in drugim organizacijam (več …),
  • strokovno izobraževanje učiteljev CVIU Velenje (več …),
  • izdelava in izposoja didaktičnih pripomočkov in opreme (več …).

Sodelujoči partnerji:

OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje

OŠ Anton Aškerca Velenje

OŠ Livada Velenje

Vrtec Velenje

Zdravstveni dom Velenje

Karate klub Velenje

Plavalni klub Velenje

Vrtec Šoštanj

CSŠ Velenje – Srednja šola za storitvene dejavnosti Velenje

OŠ Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem

Tretja OŠ Slovenj Gradec

CUDV Črna na Koroškem

__________________________________________________________________________________

Vse naše storitve so količinsko omejene glede na finančne in kadrovske zmožnosti projekta.

Povezava na spletno stran projekta VSI