Knjižnica

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Knjižničarka: Biljana Horvat

Telefon: 03 620 2570

Elektronska pošta: knjiznica.cviu@guest.arnes.si

Naša knjižnica je svetel in prijazen prostor, ki ga poživijo še izdelki otrok.

Je kot informacijsko središče šole namenjena potrebam učencev in delavcev šole. Podpira vzgojno izobraževalno funkcijo šole. Je sredstvo in pot za doseganje ciljev šole. Omogoča učenje: razvijanje znanja, sposobnosti, spretnosti in navad. Opremlja učence s spretnostmi za vseživljenjsko učenje in razvija domišljijo.

 

KNJIŽNICA JE ODPRTA:

OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7:00 DO 15:00

 

» BRANJE JE ZA DUHA TO, KAR JE TELOVADBA ZA TELO. « Richard Steele

» KNJIGE SO SANJE, KI JIH DRŽIMO V ROKAH.«  Neilgaiman

»NAJBOLJŠA KNJIGA JE NAJBOLJŠA DRUŽBA.«  Lord Chesterfield

Dejavnosti šolske knjižnice: 

  • Izposoja in vračanje gradiva.
  • Knjižnično informacijska znanja (učenci se seznanijo z lokacijo knjižnice, spoznajo šolsko knjižnico kot kulturno, učno in informacijsko središče, navajajo se na okolje in ozračje knjižničnega prostora, spoznajo način uporabe in izposoje knjižničnega gradiva, navajajo se na primerno obnašanje v knjižnici, učijo se pravilno ravnati s knjigami in drugim knjižnim gradivom, navajajo se na pravilno postavitev knjižničnega gradiva, prisluhnejo pravljici, doživijo estetsko ugodje ob knjižničarkinem pripovedovanju, ločijo šolsko knjižnico od splošne, seznanijo se z lokacijo Mestne knjižnice, ločijo zvrsti gradiva (leposlovje, strokovne knjige), spoznajo in uporabljajo različne vrste slovarjev.
  • Bralna značka, katere osnovni cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje. Za osvojitev Bralne značke učenci preberejo pet knjig s priporočilnega seznama. Učenci glede na svoje sposobnosti pripovedujejo, narišejo ali napišejo kratko obnovo prebranega. Učenci posebnega programa ob zaključku Bralne značke dobijo bralna priznanja. Varovanci in učenci nižjih razredov knjižnico obiskujejo enkrat tedensko.
  • Projekt: Rastem s knjigo. Učenci sedmega razreda sodelujejo v projektu. Obiskali bodo Mestno knjižnico Velenje, se seznanili z njenim delovanjem in prejeli knjigo.
  • Projekt: Medgeneracijsko branje, katerega cilj je medgeneracijsko povezovanje ob literarnih delih.
  • Projekt: Naša mala knjižnica
  • Priprava knjižnih razstav.
  • Obisk Mestne knjižnice.
  • Predstavitev novih knjig.
  • Učbeniški sklad.

Pomembno vlogo na navajanje otrok na branje imajo starši, v šoli pa učitelji.

Kot vidite se v knjižnici dogajajo zanimive stvari, zato se kar pogumno oglasite in tudi vam bo knjiga polepšala dan in vam pričarala marsikateri čaroben trenutek, ko vas bo na svojih listih popeljala na pot domišljije in lepote.
 
Nasvidenje, knjige vas pričakujejo in vabijo:
 

Zaprte molčimo, odprte učimo,

razdajamo skrivnosti, lepote, modrosti.