Svet staršev

 

SVET STARŠEV sestavljajo predstavniki staršev oddelkov NIZ in PPVI.

PREDSEDNIK:

OSTALI PREDSTAVNIKI:

Katja Milavec

Nensi Kenjar

Benita Girotić

Nataša Novak

Lidija Gregorn

Simona Pisir

Alenka Ažber

Aleš Kovač

Indira Mujčić

Vida Vrabič

Petra Heindl

Andrej Pustinek

Veronika Verbič

Simona Pirtovšek

Sedina Kovač

Mateja Breznik

Damjana Robnik

 

Prvi sestanek sveta staršev skliče ravnatelj septembra, na katerem svet obravnava letni delovni načrt za tekoče šolsko leto. Preostale sestanke  skliče predsednik sveta staršev. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogom ravnatelja, daje mnenje o predlogu LDN.