O šoli

Upanje je kot nočno nebo; nikdar ni tako

temno, da ne bi odkrili kake zvezde.

O. Feuillet